Familiebehandlingsindsats

Hvis vi sammen med forældrene vurderer at der i perioder er brug for praktisk pædagogisk støtte eller en større familiebehandlingsindsats, bliver dette i værksat, og vi starter små eller større forløb op, alt efter, hvad der giver bedst mening for den enkelte familie.

Hvis en sådan behandlingsindsats besluttes iværksat, har vi en familievejleder og en psykolog, der deltager i planlægningen af indsatsen og rammen for forløbet. De deltager ikke nødvendigvis i de enkelte møder men er således med til at understøtte indsatsen i familien.

I samarbejdet med familierne arbejder vi konkret, struktureret og mentaliserende. Vi arbejder med udgangspunkt i de kompetencer, der er i familien og hjælper med at skabe nye strategier og muligheder. Vi arbejder således for at danne bro mellem skole og hjem, og en fælles forståelse af barnets behov for støtte hjemme og i skolen.

Familiebehandlingen vil som udgangspunkt altid foregå på skolens matrikel.