På Skovhuset vil vi i dette skoleår have særlig fokus på disse 2 mål.

Vi vil fortsat på Skovhuset have fokus på, hvordan man kan udvikle et mere systematisk samarbejde, der forbedrer elevernes muligheder for på sigt, at få et mindre indgribende tilbud.

Udfordring

Når vores elever er klar til mindre indgribende tilbud, ville det være rigtigt godt, hvis man kunne have forskellige systemiske muligheder, som kunne danne udgangspunkt så vejen til et mindre indgribende tilbud blev kortere.

Indsats

  • Vi vil på Skovhuset fortsat når det er muligt etablere samarbejde med bla. klubberne i Roskilde for at være med til at skabe sociale øve baner for eleverne uden for det specialiserede.

 

  • Vi vil fortsat på Skovhuset være opsøgende på et samarbejde med de forskellige skoler i Roskilde.

 

  • Vi vil på revismøder, samtaler med tilsynet og på dialogmøder være opsøgende på muligheden for at imødekomme udfordringen og forberede samarbejdet.

 

På Skovhuset har vi igennem det sidste skoleår oplevet, at få visiteret flere elever med skoleværring og derfor vil vi have fokus på at specialisere vores viden og tilgang til denne målgruppe.

Udfordring

  • Når elever med skoleværring starter på Skovhuset oplever vi at eleven og familien ofte er meget pressede. Vi oplever ikke altid, at forventningerne til udviklingen er afstemt i indsats, tidsperspektiv og forløb.

Indsats

  • Vi vil på Skovhuset på have fokus på fagligt at specialisere os inden for området, dette vil vi gøre ved bla. at tilegne os større viden i form af kurser og personaledage som faciliteres af både vores faste psykolog og eksterne kurser.

 

  • Vi vil på Skovhuset arbejde systematisk med vores erfaringer kombineret med kurser og derigennem arbejde henimod fastlagte strategier der kan bruges i modtagelse af nye elever og deres familier.