Samarbejde med forældre

Det er meget vigtigt for os, som skole at have et tæt og godt forældresamarbejde. Eleverne har brug for deres families opbakning til at kunne være i en positiv udvikling. I vil som forældre blive indkaldt til forskellige møder omkring jeres barn. Mødernes antal kan svinge meget fra elev til elev, da vores elevers behov er meget individuelt.  

Det er vigtigt for os, som skole, at I føler jer trygge i at sende jeres børn i skole, og at I er med til at bakke positivt op, om det arbejde, der bliver lavet i skolen, og at I prioriterer at komme til de arrangementer, skolen afholder. Vi afholder hvert år en halloweenfest og en sommerfest.

 Der vil 2 gange årligt blive udarbejdet elevbeskrivelser og skoleudtalelser.