Forældresamarbejdet

Forældrene får hver uge tilsendt en ugeplan for undervisningen, der skal være med til at understøtte forberedelsen i undervisningen. Vi arbejder struktureret og forsøger at have en fast rutine hver dag, så eleverne ved, hvad dagen kommer til at indeholde.

Som familie til en elev på skolen er man en meget vigtig brik til at få puslespillet til at gå op.

Der bliver derfor på Skovhuset arbejdet med en udvidet forældrekontakt, der skal være med at understøtte udviklingen for den enkelte elev.

Dvs. at forældrene en gang om ugen modtager en mail om, hvordan ugen er gået, og der bliver ringet eller skrevet hjem, hvis der sker noget ekstraordinært. Ud over dette bliver der holdt skole- hjem- samtaler ca. 4 gangeårligt, der sikrer at vi mødes ofte og hele tiden arbejder mod det samme mål for barnet.

Den primære kontakt er over mail og på telefon.

Udover dette vil forældrene, uden eleven, blive indkaldt til et årligt revismøde, hvor vi drøfter om placeringen stadig er den rigtige for eleven.