Skolen blev skabt ud fra konceptet af at have en lille overskuelig skole, hvor der er plads til at møde det enkelte barn anerkendende og være med til at sætte rammerne for udvikling. Det er vigtigt for os, at miljøet omkring eleven er trygt og overskueligt.

Heldagsskolen Skovhuset blev skabt ud fra ideen:

At tage udgangspunkt i den enkelte elev. 

At motivere eleven til en succes – uanset opgavens størrelse.

At finde en anerkendende tilgang til eleven

At give råderum og tryghed - når det er påkrævet. 

At sætte ”nøglen” ind, hvor smilet er størst.          

Målgruppen på Skovhuset

Det er børn og unge, der på den ene eller anden måde ikke kan rummes i folkeskolen. Fælles for mange elever er dog, at de i større eller mindre grad har det svært socialt. Mange af vores børn har forskellige diagnoser. Dette er dog hverken en ulempe eller en nødvendighed for at få et skoletilbud på Heldagsskolen Skovhuset.

På skolen er eleverne pt. fordelt mellem fire klasser.