For at blive elev på Skovhuset, kræves det, at man er visiteret fra sin hjemkommune.

Efterfølgende tager distriktsskolen, kommunen eller forældrene kontakt til ledelsen på Skovhuset.

 

Inden eleven starter på skolen

Inden eleven starter på skolen, vil der være et formøde, hvor eleven og familien får mulighed for at se skolen og få afklaret de spørgsmål og behov, der måtte være.

Udover dette modtager skolen relevante papirer, der måtte være på eleven. Det er vigtigt, at vi læser dette, for at være bedst muligt klædt på til at varetage opgaven.

 

Skolens åbningstider

Undervisningen starter hver dag kl.8.00 og slutter mellem 12.30 - 15

Skolen tilbyder SFO

SFO starter fra skolens lukketid til kl. 16.00 hver dag.

Udover dette har den åbent 4 uger om året.

Efterårsferien, vinterferien, første og sidste uge i sommerferien.

Hvis man ønsker at benytte SFO`en, skal dette bevilges af hjemkommunen separat fra skoledelen.