Undervisningen

Skoledagen på Skovhuset starter kl. 8.00 og slutter mellem 13 – 15 hver dag.

Alle grupper har tilknyttet et team af faste voksne, der varetager kontaktfunktionen til hjemmet, og som kender det enkelte barn og det sociale samspil i gruppen.

 

Vi har 6 lektioner fordelt over dagen. Fra 7. klasse er der mulighed for at komme i erhvervspraktik, som eleven selv er med til at vælge. Fra 8. klasse deltager eleverne i brobygning og har individuelle samtaler med en UU vejleder.

Dette støtter den faste dansklærer op om. Udskolingen har ligeledes 2 terminsprøver i løbet af året.

 

Alle klasser bliver i september måned testet i dansk og matematik for at følge elevernes udvikling og tilrettelægge den individuelle undervisning så godt som muligt.

I foråret deltager vi i de nationale obligatoriske test.

 

For de elever, der går på Skovhuset i 9. – 10. klasse, bliver der arbejdet hen imod afgangseksamen i fuld eller delvist fuld fagrække.

Det vejledende undervisningstimetal og fagrække vil være tilpasset den ældste årgang i klassen, dog med hensynstagen til, hvad der er relevant for de pågældende elever. Med få lærere omkring den enkelte klasse er det muligt at være fleksible i skemalægningen. Skemaet vil derfor ikke nødvendigvis være fast henover året. Nogle fag vil blive læst i perioder omkring emner. Andre gange vil vi arbejde på tværs af fag og grupper. For at koble omverdenen på den læring, der foregår i klassen, vil der også i et vist omfang blive aktiviteter uden for klassens fysiske rammer.