Skolen er en selvejende institution og har derfor også en bestyrelse, der varetager skolens interesser.

Bestyrelsen består af

Formand:

Kim Steen

Næstformand:

Ghitha Østenby

Mening medlem:

Kirsten Broe

Peder Jensen

Lotte Sundgaard

Calle Kasper Christensen