Skolen er en selvejende institution og har derfor også en bestyrelse, der varetager skolens interesser.

Bestyrelsen består af

Formand:

Kim Steen

Næstformand:

Kirsten Broe

Mening medlem:

Sanne Solmer

Peder Jensen

Lotte Sundgaard - medarbejder repræsentant