På skolen undervises dagligt i kernefagene.

Religion, Natur/teknik, historie, biologi, geografi ligger fordelt over hele året som emneuger.

 

Fælles for klasserne er

  • At de arbejder med Ipads. Hver elev får "udleveret" en Ipad, når de starter på Skovhuset. Den er beregnet, som et hjælperedskab i undervisningen. Ipaden bliver brugt forskelligt, alt efter, hvilken klasse det er i. Ipaden må ikke tages med hjem.

 

  • Lærernes metodevalg og undervisningsstrategi er varieret, da den skal tilpasses til den enkelte elev. Det skal være med til at gøre undervisningen spændende og nærværende.

 

  • For at sikre os, at eleven har udbytte af undervisningen, vil vi løbende lave forskellige test/prøver, der kan være med til at vise os elevens standpunkt. Vi kan derefter tilrettelægge evt. yderligere indsatsområder ud fra disse.