Heldagsskolen Skovhuset er en specialskole for elever med vanskeligheder indenfor ADHD og Autismespektret m/fl. Heldagsskolen Skovhuset arbejder indenfor rammerne af Folkeskoleloven.

Skovhuset er et helhedstilbud fra 0.-10. klasse. Visionen er at skabe en skole, hvor alle elever bliver så dygtige og livsduelige, som muligt. At tage udgangspunkt i den enkelte elev. Dette skal sikres gennem kontinuitet, forudsigelighed, struktur og trygge rammer for alle elever i et integreret skole og SFO miljø.

På Skovhuset er omsorg for den enkelte elevs personlige, faglige og sociale trivsel et fælles pædagogisk fokuspunkt, som skal sikre, at alle elever har mulighed for at tage del i skolens fællesskab. At skabe rammer, hvor alle kan deltage. Det tværfaglige team bestående af lærere, pædagoger og medhjælpere omkring den enkelte klasse arbejder med elevernes faglige og sociale trivsel med afsæt i en fælles forståelse for og anerkendelse af det enkelte barns ressourcer.

Gennem en vurdering af det enkelte barns sociale og faglige kompetencer sikres en struktur, som det enkelte barn kan genkende og forstå. Særligt med brug af visuelle redskaber og grundighed i forberedelsesfasen støttes eleven i forhold til at kunne mestre læringsforløb og at tage del i klassens- og skolens læringsfællesskab. Elevernes læringsprogression vurderes systematisk, og der sker en løbende afstemning af de krav og udfordringer, eleven møder. Dette sker med afsæt i KRAP metodikken.

På Skovhuset arbejder alle elever frem mod et kompetenceniveau svarende til Fællesmål for folkeskolen, ikke alle elever når dette mål i 9. klasse, men måske kun dele heraf. I gennem en klar uddannelsesplan sikres, at eleven kan arbejde videre på at opnå kompetencemålene for folkeskolen i 10. klasse eller på en anden ungdomsuddannelse. 

Det er skolens ambition, at vi gennem en anerkendende,rolig og forudsigelig hverdag kan sikre, at den enkelte elev forlader skolen med de nødvendige sociale og faglige kompetencer til at indgå i et ungdoms- og uddannelsesforløb, der passer til dem og særligt med oplevelsen af, at de sammen med deres netværk, kan mestre et ungdoms- og voksenliv.